Pozvánka na StreTech 2017

České vysoké učení technické v Praze pořádá ve středu dne 7. června 2017 jedenáctý ročník setkání a prezentaci prací studentů středních škol.

ČVUT v Praze je nejstarší technickou univerzitou ve střední Evropě a v současnosti ji tvoří osm fakult: stavební, strojní, elektrotechnická, informačních technologií, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní a biomedicínského inženýrství.

Cílem konference StreTech je umožnit setkání a prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na půdě naší univerzity. Práce mohou být individuální nebo kolektivní a mohou být prezentovány buď formou posteru, nebo modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku. K  prezentaci je vhodný i některý z výsledků středoškolské výuky a témata pro konferenci StreTech 2017 nejsou tradičně nijak omezená – humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická.

Každému vytvoříme na setkání prostor, ve kterém se v průběhu návštěvníkům krátce několikrát představí, přiblíží svůj exponát a zodpoví dotazy. Workshop proběhne v několika dopoledních hodinách a po něm budou mít účastníci možnost věnovat se v Praze vlastním aktivitám. Samozřejmě, že setkání se v případě zájmu můžete zúčastnit Vy i vaši studenti i jako návštěvníci, například v rámci školního výletu v Praze, neboť setkání je koncipováno jako otevřené a veřejnosti přístupné.

Přihlášení a výběr prací necháváme na Vašem uvážení. Mohou to být práce jak studentů maturitního ročníku, tak i nižších ročníků. Chtěli bychom vytvořit a dát možnost Vašim studentům a studentkám prezentovat výsledky své práce, seznámit se s prací jejich kolegů a kolegyň, prodiskutovat svá řešení.

Již úspěšně proběhlo deset ročníků setkání, z nichž momentky, filmové šoty nebo sborníky prezentovaných příspěvků a další dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách konference StreTech:  http://www1.fs.cvut.cz/stretech . Na této stránce také průběžně uvádíme aktuální informace.

Konferencí StreTech vyhledáváme a přístupnou formou soustřeďujeme a podporujeme tvůrčí aktivní středoškolské studentky a studenty a jejich střední školy.

Oficiální „pozvánka“ a „přihláška“ jsou elektronicky k dispozici ke stažení na webu StreTech. V případě, že Vás naše pozvánka zaujala a chtěli byste se spolu s Vaší školou zúčastnit, prosíme o vyplnění elektronické přihlášky pro každý vystavovaný projekt. Pak včas, nejlépe obratem vyplněnou přihlášku zašlete v příloze na náš kontaktní e-mail stretech@fs.cvut.cz , potvrdíme Vám obratem její přijetí. Letošní konferenci již připravujeme.

S pozdravem, za organizační výbor

Ing. Karel Vítek, CSc.

 

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Technická 4
166 07 PRAHA 6

Telefon: 224352520
e-mail:  karel.vitek@fs.cvut.cz