Jak se žije popáleným

Zítra 26. dubna v 16.00 hodin se v aule střední zdravotnické školy ve Vsetíně uskuteční přednáška MUDr. Roberta Zajíčka, Ph.D.

Přednáška je určená pro zájemce o studium lékařských i nelékařských zdravotnických oborů (fyzioterapie), popř. psychologie, sociologie apod.

Jedná se o „volnou, neformální “ besedu pro studenty středních škol s MUDr. Robertem Zajíčkem – přednostou popáleninové medicíny FNKV Praha a vyučujícím na 3. LF – téma „Jak se žije popáleným“. Pan doktor podá jakékoliv informace pro zájemce o studium na 3. LF. Beseda je zdarma.

V případě zájmu o účast zašlete e-mail na adresu anna.zgarbova@mgvsetin.cz.

Mgr. Anna Zgarbová

zástupce řed.pro zdravotnické obory