Valašský Medik Klub 2017

Program Vsetínské nemocnice pro středoškoláky se zájmem o medicínu.

Vsetínská nemocnice a.s. otevřela v letošním školním roce pro zájemce o vysokoškolské studium lékařských oborů a přírodních věd z řad studentů středních škol sérii přednášek s atraktivní tematikou doplněnou o prohlídku oddělení, setkání s primáři a dalším zdravotnickým personálem.

Pro naše gymnázium bylo vyhrazeno pouze 8 míst – zájemců bylo celkem 15 – bylo tedy potřeba vybrat ty pravé. Úkol to byl náročný, ale nakonec se to třem bioložkám a jednomu lékaři úspěšně povedlo.

Účastníci projektu absolvovali šest tematických celků (Očima personalisty / Vidět pod povrch / Pomáháme na svět / Nejhezčí obor medicíny / Více než srdeční záležitost / Jak zachránit život). Asi nejvíce studenty zaujalo oddělení gynekologicko-porodnické a anesteziologicko-resuscitační. Celý projekt byl velmi kvalitně připraven a studenti si přístup lékařů a ostatních zdravotníků velmi chválili.

Projekt je připravován také pro příští školní rok s následujícími pravidly:

  • Valašský Medik Klub je určen pro studenty III. ročníku střední školy.
  • Maximální kapacita je 30 studentů (pro GFPVM je určeno 9 míst).
  • Valašský Medik Klub bude probíhat každý měsíc, přednášky budou trvat 1,5 hodiny vždy od 13:30 – 15:00 v knihovně Vsetínské nemocnice nebo přímo na konkrétním oddělení.
  • Přesné termíny a témata přednášek budou známy na konci srpna tak, aby v září mohl první seminář proběhnout.
  • Studenti na závěr semestru absolvují písemný test složený z probíraných témat, kdy nejlepší studenti budou finančně odměněni.

S absolventy bude Vsetínská nemocnice nadále v kontaktu a budou mít tyto možnosti:

  • bezplatnou účast na akcích “Vzdělávací akademie Vsetínské nemocnice“, kdy mohou navštívit dle zájmu lékařské i nelékařské přednášky, semináře či kongresy určené pro zaměstnance,
  • během studia na VŠ možnost stáží a odborných praxí na odděleních Vsetínské nemocnice, a to i nad rámec školou stanovených povinných praxí,
  • kariérové poradenství, a to zejména s ohledem na komplikovanou legislativu v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků.
  • individuální odborné konzultace s odborníky ze Vsetínské nemocnice a.s.,
  • získání certifikátu o absolvování Valašského Medik Klubu.

Děkujeme vedení Vsetínské nemocnice za možnost, kterou studentům středních škol poskytuje, a těšíme se po prázdninách na další spolupráci.

Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (10)