Studentský model Valného shromáždění OSN

VII. ročník proběhne v Plzni od 8. do 13. září 2017. 

Tento studentský vzdělávací projekt si klade za cíl přiblížit studentům středních a vysokých škol oblasti, které většinou nejsou zahrnuty v běžných školních osnovách. Akce je založena na simulaci jednání mezinárodní organizace, v tomto případě výborů Valného shromáždění Organizace spojených národů. V pozici delegáta jím vybraného státu se student účastní zasedání daného výboru. Je tak součástí situací, kterým reálně čelí vysocí političtí představitelé, což po nich žádá mnohem více než jen povrchní znalost problematiky.

Účastníci se v rolích delegátů členských států OSN vyjadřují k aktuálním problémům a světovému dění. Mimoto si v průběhu projektu osvojují rétorické a prezentační dovednosti, kritické myšlení, umění diskuse a argumentace či hledání kompromisů. Pokud se zúčastní jednání Rady bezpečnosti OSN, jejíž zasedání probíhá v angličtině, pak si i zlepší aktivní ovládání cizího jazyka, a to i díky přítomnosti zahraničních účastníků.

Účast na takovém projektu je pro studenty cennou zkušeností, a to nejen pro ty, kteří mají v plánu dále studovat politologii nebo mezinárodní vztahy.

Účastníci mají možnost zúčastnit se v pěti simulovaných výborech. Jedním je Rada bezpečnosti OSN (UNSC), jejíž zasedání bude probíhat v anglickém jazyce. Dalšími jsou tři výbory Valného shromáždění OSN, DISEC (pro mezinárodní odzbrojení a bezpečnost), ECOFIN (hospodářský a finanční) a SOCHUM (sociální, humanitární a kulturní). Poslední výbor je žurnalistický, redakce deníku Diplomat's Daily.

V příloze najdete program konference, informace o pořadatelské organizaci v kostce a také probírané body agendy v jednotlivých výborech. Více informací o projektu můžete také nalézt na webových stránkách projektu.

Uzávěrka I. kola přihlášek se již blíží, registrace budou zatím otevřené do pátku 30. června.

Kontakt:

Viktor Karlíček / hlavní koordinátor VII. ročníku
karlicek@simulaceplzen.cz / +420 732 355 016

Plzeňská diplomatická simulace
Simulace Plzeň, z. s.
 Zelenohorská 186/10, 326 00 Plzeň
IČO: 056 93 055
www.simulaceplzen.cz

Přiložené soubory (3)
Název a typ souboru
Dokument PDF Program.pdf
Dokument PDF
273.32 kB
Dokument PDF PDS.pdf
Dokument PDF
279.76 kB
Dokument PDF Simulované výbory.pdf
Dokument PDF
1.02 MB