Chceš být novinářem?

Fakulta sociálních věd pořádá ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 (pátek, sobota) bezplatný přípravný kurz zastřešený Juniorskou univerzitou UK.

Kurz je určen právě potenciálním studentům žurnalistiky. Kurz se uskuteční v Praze, pro mimopražské jsme zajistili možnost zamluvit si cenově zvýhodněné ubytování na vybraných kolejích Univerzity Karlovy.

Účastníci kurzu navštíví Český rozhlas a Českou televizi a zjistí, jak skutečně vypadá zázemí velkých médií. Zajímavý program je čeká také na půdě Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, kde mj. zjistí, jak to chodí ve fotokomoře či Rozhlasové a televizní laboratoři. Celým kurzem studenty provedou zkušení novináři a pedagogové Univerzity Karlovy.

Já, coby doktorandka IKSŽ FSV UK, mám na starosti administrativní zajištění kurzu, takže se na mne mohou zájemci o účast na kurzu obrátit s jakýmkoliv dotazem či prosbou, a pokusím se jim pomoci. Můj e-mail je katerina.turkova@fsv.cuni.cz.

Podrobnější informace o náležitosti přihlášky, programu apod. najdete na webových stránkách kurzu: https://juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz.

Na viděnou v listopadu se těší

Kateřina Turková

katerina.turkova@fsv.cuni.cz

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Juniorská univerzita Fakulty sociálních věd UK.pdf
Dokument PDF
641.49 kB