10. ročník celostátní soutěže zaměřené na finanční gramotnost

Pro středoškolské studenty pořádá katedra financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná.

Úkolem je zpracovat esej na odborné téma, které letos zní „KRYPTOMĚNY A FINANČNÍ GRAMOTNOST: JAK TO JDE DOHROMADY“. Cílem soutěže je rozšířit povědomí středoškoláků o aktuálních ekonomických a finančních problémech a zároveň i přispět k rozvoji jejich finanční gramotnosti. Soutěž si za dobu své existence vybudovala pozici ojedinělé a pozitivně přijímané akce, k čemuž napomáhá jak oficiální partnerství s Českou národní bankou, tak i velice atraktivní a mimořádné ceny. Autor vítězné práce získá 15.000 Kč, druhá nejlepší práce bude odměněna 10.000 Kč a třetí práce 5.000 Kč. Ceny budou vítězům slavnostně předány za účasti představitelů všech organizátorů i zástupců médií.

Bližší informace o podmínkách soutěže a výsledky minulých ročníků soutěže lze získat na webových stránkách http://go.slu.cz/fingramotnost a v přiloženém souboru.

Na Vaše eseje se těší

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan
Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Fotografie (1)