Obrázek článku Den Země a péče o Zemi s 2. B

V dubnu se třída 2. B probudila ze zimního spánku a hned první čtvrtek v měsíci vyrazila po vyučování k Bečvě.

Žáci vyzbrojeni rukavicemi a odpadkovými pytli posbírali povalující se nepořádek a připojili se tak k celorepublikové kampani Ukliďme Česko. Ve Valašském Meziříčí akci organizovala Charita Valašské Meziříčí.

25. dubna probíhal v parku u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí Den Země. Už tradičně pomáhali naši žáci organizovat tento svátek Země, letos na téma „Voda jako samozřejmost“. Připravili a vyrobili pomůcky k aktivitám pro děti předškolního a školního věku. Zájem byl veliký, sluníčko pálilo, nikdo se ani na chvilku nezastavil. A tak se stalo, že v brzkých odpoledních hodinách, kdy návštěvnost poklesla, se i mužská část našeho týmu rozhodla podle vzoru dětí z MŠ věnovat odpočinku ve vertikální poloze. Nicméně to netrvalo dlouho, protože jiné děti už vyspané byly a dožadovaly se poznání a pohybu. Vše začalo znovu …

Všem členům realizačního týmu patří velké poděkování za jejich angažovanost, ochotu a čas, který věnovali přípravě této akce.

Mgr. Jana Bartošová

Článek o průběhu Dne Země na webových stránkách města Valašské Meziříčí

Videoreportáž Regionální televize ze Dne Země 2019