Evropský den jazyků na GFPVM

Zapojme se v pondělí 26. září do Evropského dne jazyků, který se od roku 2001 slaví z iniciativy Rady Evropy ve Štrasburku.

Víte, že ve světě existuje 6000 až 7000 jazyků, z nichž 225 má původ v Evropě? Je vám známo, že největším počtem jazyků se hovoří v Asii a v Africe? Věděli jste, že nejméně polovina světové populace je dvojjazyčná nebo vícejazyčná, tj. rozumí nebo hovoří dvěma či více jazyky? Uvědomujete si, že dvojjazyčnost činí učení se dalším jazykům snazší a zlepšuje myšlenkové procesy? Pojďte se bavit, poučit i nechat inspirovat na své cestě k co nejlepším jazykovým znalostem.

Mgr. Alžběta Zetková