Evropský den jazyků 2017

Den podpory jazykového vzdělávání v Evropě se z iniciativy Rady Evropy od roku 2001 – Evropského roku jazyků – slaví každoročně 26. září.

Do akcí pořádaných v rámci Evropského dne jazyků 2001, který zorganizovala Rada Evropy společně s Evropskou unií, se úspěšně zapojily miliony lidí v celkem 45 zemích. Tématem jednotlivých aktivit byla oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a propagace učení se cizím jazykům.

Jelikož byl první ročník tak úspěšný, vyhlásila Rada Evropy, že se Evropský den jazyků bude od té doby slavit každoročně 26. září. Mezi hlavní cíle Evropského dne jazyků patří následující:

  • Upozornit veřejnost na význam učení se cizím jazykům a znalosti rozmanitých jazyků s cílem zvýšit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění;
  • Propagovat bohatou jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy, která se musí zachovat a o niž je nutné pečovat;
  • Podporovat celoživotní učení jazyků ve škole i mimo ni, ať již pro studijní účely, zaměstnání, mobilitu či jen pro radost nebo pro výměnné pobyty.

Jak můžete letošní Evropský den jazyků oslavit vy?

  • Vydejte se v úterý 26. září do školy v oděvu typickém pro zemi, jejíž jazyk je vám nejbližší.
  • Připravte národní pokrm, nápoj či zákusek, přijďte o velké přestávce do jídelny a vyměňte svůj výrobek na gastronomické burze.
  • Besedujte s Lenkou Martinákovou o možnostech zapojení do projektů v rámci EU
  • Natočte krátké video na téma Proč se mi líbí vybraný jazyk / vybrané jazyky a pokořte světový rekord Evropského dne jazyků.
  • Vymyslete vlastní program / projekt a představte ho 26. září.

Další informace naleznete v přiložených souborech a na webu Evropského dne jazyků.

Fotografie (10)
Přiložené soubory (3)
Název a typ souboru
Dokument PDF EDL-rollup-2017-EN.pdf
Dokument PDF
783.5 kB
Dokument PDF EDL-flyer-CZ.pdf
Dokument PDF
894.99 kB
Dokument PDF EDL-video-record-CS.pdf
Dokument PDF
1.05 MB