Beseda o aktuální situaci na Blízkém východě

V pondělí 6. března měli maturanti možnost diskutovat se zástupcem vedoucího diplomatické mise velvyslanectví státu Izrael Eranem Shmuelem Yuvanem.

Eran S. Yuvan přiblížil žákům maturitního ročníku aktuální dění na Blízkém východě. Přednáška s názvem The Current Situation in the Near East, probíhala v anglickém jazyce a byla pro studenty velkým přínosem.

Izraelský diplomat zavítal do našeho města poprvé. V neděli 5. března, před diskuzním dopolednem v aule gymnázia, si prohlédl výstavu Židovští uprchlíci z arabských zemí a spolu s europoslankyní Michaelou Šojdrovou besedoval v zámku Žerotínů na téma aktuální situace na Blízkém východě.

Akce probíhaly v rámci 13. ročníku cyklu Chaverut – Přátelství, který zdaleka nekončí. 12. března v 19.30 hodin mohou zájemci navštívit na Malé scéně za oponou koncert plzeňské klezmerové skupiny Mi Martef19. března od 16 hodin se pak v M-klubu zapojit do besedy s tématem Víra a terorismus, jejímiž hlavními protagonisty budou rabín židovské kongregace Bnej Israel, důstojník Izraelských obranných sil a instruktor bojového umění Krav maga David Bohbot.

Další informace o průběhu návštěvy Erana Shmuela Yuvana v našem městě najdete na webových stránkách města Valašské Meziříčí.

Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (4)