Napište esej o Alfrédu Radokovi

Soutěžní literárně-historický projekt pro studenty všech ročníků středoškolského studia.

„Cením si, že připomínáte Radokovo dílo další generaci studentů.

Váš Václav Havel“

(citace z dopisu, který V. Havel poslal v r. 2011 do Valašského Meziříčí)

Milí studenti, obracíme se na vás s návrhem.

Jak asi víte, nebo možná nevíte, našeho města, Valašského Meziříčí se v minulosti významně dotkla umělecká osobnost evropského významu.

Filmový a divadelní režisér, tvůrce jevištního principu nazvaného podle dávné promítačky, Laterna magika, Alfréd Radok, zde před prázdninami r. 1940 uskutečnil svou vůbec první divadelní inscenaci. Jeho prvními herci byli tehdejší meziříčští studenti, především posluchači gymnázia. Právě úspěch tohoto prvního a vynikajícího Radokova představení jeho režiséra v té době vyneslo až k ikoně tehdejšího českého divadla. Byl jí E. F. Burian a jeho slavné divadlo Dé. Jenže pak se naplno rozjela válečná mašinérie... Po válce se takovou ikonou českého divadla stal sám Alfréd Radok. Jeho uměleckou i životní dráhou se inspiruje rozsáhlá výstava „O neobyčejném putování Alfréda Radoka“, kterou v těchto dnech až do 11. června můžete vidět v 2. patře Galerijního a muzejního centra ve Valašském Meziříčí (zámek Žerotínů). Můžete zde poznat, jak se z recesisty Frédy, kterému dal, v době jeho středoškolských studií jeho otec natisknout vizitky Alfréd Radok-flákač, po válce stal Alfréd Radok-režisér lidské bolesti. Můžete zde nahlédnout do dosud nepublikované Radokovy korespondence s Jiřím Suchým, Milošem Formanem, Jiřím Voskovcem, Janem Werichem, Václavem Havlem a s dalšími osobnostmi. Můžete si zde osvojit mnoho poznatků o české kultuře v době totality a mnohem víc.

To je nemalý důvod pro to, abychom se dnes na vás obrátili s pobídkou napsat o Alfrédu Radokovi esej. Podkladem pro tuto literární práci je již zmíněná výstava. Mohou to ale být také jiné prameny, např. monografie Zdenka Hedbávného Alfréd Radok-zpráva o jednom osudu. V této knize najdete informací například o Radokově působení ve Valašském Meziříčí opravdu hodně.

Pravidla hodnocení
 • Faktografická úroveň
 • Literární úroveň
 • Umělecká úroveň a osobitost projevu
Kdo bude studentské práce hodnotit?
 • Mgr. Věra Velemanová, divadelní historička, Divadelní ústav Praha
 • PhDr. Danuše Pospěchová, pedagog gymnázia ve Valašském Meziříčí
 • MgA. Bohumila Plesníková, pedagog dramatického oboru ZUŠ Alfréda Radoka
Jak budou oceněny nejlepší práce?
 1. volnou vstupenkou na inscenaci ND Brno
 2. volnou vstupenkou na koncert v prostorách zámku Žerotínů
 3. hodnotnou knižní odměnou z Nadačního fondu ZUŠ Alfréda Radoka
 4. cenou od Města Valašské Meziříčí

Uzávěrka prací je 31. 8. 2017. Práce posílejte ve dvou podobách:

 1. v elektronické podobě na adresu: mladascena@centrum.cz
 2. v listinné podobě na adresu: ZUŠ Alfréda Radoka, Komenského 67, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 na obáku prosím připište: Esej o Alfrédu Radokovi, nezapomeňte na zpáteční adresu.

Výsledky budou známy do konce září 2017.

„Teprve když jsem jako asistent režie při inscenaci Švédské zápalky dostal příležitost nahlédnout hlouběji a jaksi „zevnitř“ do Radokovy práce, začal jsem poznávat, v čem jsou konkrétní příčiny takového kvalitativního rozdílu: v určité velmi přesně cítěné představě o moderním rezonujícím divadle a v určitém okruhu pracovních východisek, způsobů a cílů směřujících k uskutečnění a naplnění této představy. A v těchhle věcech jsem poznal to dosud mi záhadné „cosi“, které prostředkovalo uplatnění režisérova talentu (tj. tvůrčí inteligence, fantazie, znalostí, pracovních a dorozumívacích schopností, lidských dispozic atd. atd.) v jeho divadelních dílech.“

Václav Havel, výňatky z díla Několik poznámek ze Švédské zápalky

MgA. Bohumila Plesníková, pedagog dramatického oboru ZUŠ Alfréda Radoka