Obrázek článku Projekt CZ.1.07/1.1.00/56.2492

Podpora výuky cizích jazyků na GFPVM

Informace o projektu

Operační program:

CZ.1.07 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy:

56

Název výzvy:

Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblast podpory 1.1 – unit costs

Prioritní osa:

7.1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu:

Podpora výuky cizích jazyků na GFPVM

Rozpočet projektu:

519 544,00 Kč

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/56.2492

Doba realizace projektu:

6 měsíců, 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Realizátor projektu:

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Hlavní kontaktní osoba:

Mgr. Dalimil Krejčíř

 
Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří žáci a vyučující Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí.

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů a žáků GFPVM a prohloubení znalostí žáků školy o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Klíčové aktivity projektu
  1. Zahraniční jazykový kurz pro učitele – zlepšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků, krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů pro učitele GFPVM, kurz absolvují čtyři vyučující anglického jazyka, jedna vyučující francouzského jazyka a jedna vyučující německého jazyka, kurzy jsou zaměřeny na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na "Teacher Training" (speciální příprava pro učitele cizích jazyků)
  2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky – zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu), krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty, v jehož průběhu žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky - Rennes 2015.