4. A v Praze

V pondělí 25. 9. vyrazila naše třída 4. A na tradiční exkurzi do Prahy v doprovodu naší třídní profesorky Dufkové a pana profesora Zachrdly.

Cesta vlakem rychle utekla a nás už čekal velmi nabitý třídenní program.

Hned večer jsme si užili představení Když ptáčka lapají v divadle na Vinohradech, kde hrála řada známých osobností. Ani následujícího dne jsme nebyli o kulturu ochuzeni, navštívili jsme divadlo Jatka 78, kde nás pobavilo cirkusové představení La Putyka plné akrobacie, tance, loutek a sportovních výkonů. Kromě divadla nás ale čekala i prohlídka mnoha zajímavých míst Prahy – Národního divadla, historického centra, Pražského hradu, České televize, Židovského města a Vyšehradu.

Počasí bylo krásné a výlet jsme si moc užili, domů jsme se vrátili sice unavení, ale plní zážitků. Nezbývá než poděkovat paní profesorce Dufkové za organizaci a bohatý výklad a panu profesoru Zachrdlovi za jeho výborné orientační schopnosti.

Tereza Škařupová, 4. A