Obrázek aktuality Navrhni projekt a EU4U
Navrhni projekt a EU4U

Ministerstvo pro místní rozvoj EU vyhlašuje soutěže, které se týkají projektů podpořených z fondů EU.

Článek publikován 24. 9. 2019Článek obsahuje 1 přiložený soubor

Obrázek aktuality Terénní zoologická exkurze 2019
Terénní zoologická exkurze 2019

5. září 2019 proběhla praktická výuka se zaměřením na zoologii.

Článek publikován 10. 9. 2019

Obrázek aktuality Kreativní soutěž pro studenty o cestu do Norska
Kreativní soutěž pro studenty o cestu do Norska

Norské velvyslanectví v ČR vyhlašuje soutěž Fondy ve filmu.

Článek publikován 6. 9. 2019Článek obsahuje 1 přiložený soubor

Obrázek aktuality Terénní zoologická exkurze Ekosystém rybníka 2019
Terénní zoologická exkurze Ekosystém rybníka 2019

Přečtěte si program zoologické exkurze, kterou pořádá dne 5. září v areálu bývalých kasáren pro žáky třetího ročníku vyššího gymnázia kabinet biologie.

Článek publikován 1. 9. 2019Článek obsahuje 1 přiložený soubor

Obrázek aktuality Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007885
Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007885

Profesní a osobnostní rozvoj pedagogů GFPVM

Článek publikován 14. 11. 2017

Obrázek aktuality Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí se zapojilo do projektu podporujícího společné vzdělávání.

Článek publikován 14. 10. 2017

Obrázek aktuality Ekosystém rybníka
Ekosystém rybníka

Pátý ročník terénní zoologické exkurze se opět vydařil.

Článek publikován 11. 9. 2017

Obrázek aktuality Terénní zoologická exkurze Ekosystém rybníka 2017
Terénní zoologická exkurze Ekosystém rybníka 2017

Přečtěte si program zoologické exkurze, kterou pořádá dne 8. září v areálu bývalých kasáren pro žáky třetího ročníku vyššího gymnázia kabinet biologie.

Článek publikován 31. 8. 2017Článek obsahuje 2 přiložené soubory

Obrázek aktuality Pestík nebo blizna, kdopak se v tom vyzná?
Pestík nebo blizna, kdopak se v tom vyzná?

Po botanické exkurzi již téměř každý.

Článek publikován 6. 7. 2017

Obrázek aktuality Excelence středních a základních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích
Excelence středních a základních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích

Rozvojový program MŠMT „Excelence středních a základních škol“ umožnil naší škole finančně ocenit pedagogy, kteří se podíleli na úspěšném vystoupení žáků v soutěžích.

Článek publikován 28. 12. 2016Článek obsahuje 11 přiložených souborů

Obrázek aktuality Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

Rozvojový program MŠMT umožnil naší škole financovat pracovní pozici asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním.

Článek publikován 15. 12. 2016

Obrázek aktuality Za breberkami do kasáren
Za breberkami do kasáren

Nejen za vodními bezobratlými se v rámci výuky zoologie v pátek 2. září vydali k rybníku v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí žáci třetího ročníku vyššího gymnázia.

Článek publikován 5. 9. 2016

Obrázek aktuality Terénní zoologická exkurze Ekosystém rybníka 2016
Terénní zoologická exkurze Ekosystém rybníka 2016

Přečtěte si program zoologické exkurze, kterou pořádá dne 2. září v areálu bývalých kasáren pro žáky třetího ročníku vyššího gymnázia kabinet biologie.

Článek publikován 31. 8. 2016Článek obsahuje 2 přiložené soubory

Obrázek aktuality Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Rozvojový program MŠMT „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání“ umožnil naší škole pořádat okresní kola soutěží v zájmovém vzdělávání.

Článek publikován 30. 3. 2016

Obrázek aktuality Projekt CZ.1.07/1.1.00/57.0109
Projekt CZ.1.07/1.1.00/57.0109

Inovace výuky cizích jazyků na GFPVM

Článek publikován 1. 9. 2015