Prodej vlastních výrobků ve stánku Charity na podporu zemětřesení v Nepálu a další obrazová dokumentace z červnových farmářských trhů.

Videogalerie publikována 1. září 2015 13:13, obsahuje celkem 1 video | Kategorie: Jiné | Aktivity: Charitativní činnost | 2. A | český jazyk a literatura, občanská výchova, základy společenských věd, zeměpis, výtvarná výchova