Olympiáda v porozumění literárnímu textu v rumunské Constaně

Ve dnech 1. – 5. září 2018 se v Constanțě uskuteční mezinárodní olympiáda v porozumění psanému (literárnímu i neliterárnímu) textu.

Je určena pro žáky a studenty ve věku od 13 do 19 let. Téma letošní olympiády se nazývá Holiday and Friendship. Olympiáda bude rozčleněna do několika sekcí a úrovní podle věku účastníků.  Lze na ní používat tyto jazyky: rumunštinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu, němčinu, ruštinu. Vítězové olympiády obdrží různé ceny.

Organizátoři hradí ubytování, cestovní náklady a zdravotní pojištění si účastníci hradí sami.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 1. července 2018.

Podrobné informace a pokyny pro podávání přihlášek naleznete v příloze. Případné dotazy je třeba směrovat přímo na rumunské organizátory olympiády.

Karla Benešová

Akademická informační agentura

Tel.: (+420) 221 850 504

E-mail: aia@dzs.cz

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1

www.dzs.cz   |   www.zahranici-stipendium.cz

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Olympiáda v porozumění literárnímu textu 2018
Dokument PDF
191.21 kB