Obrázek článku Veletrh vědy a výzkumu Univerzity Palackého v Olomouci

Tato popularizační akce se koná v pátek 7. a sobotu 8. června 2019. Heslem letošního veletrhu se stalo zvolání „Zachraňme planetu!“.

Malí i velcí návštěvníci poznají prostřednictvím zábavných interaktivních experimentů, soutěží či představení rozličné aspekty každodenního využití vědy a jejích poznatků. Mohou si zahrát například na zoology, botaniky, rostlinné genetiky, astronauty, chemiky, optiky, právníky či grafiky. Ve stáncích se zaměříme na žhavá témata, která souvisejí s ochranou naší Země a na to, co každý z nás může udělat pro její záchranu.

Akce je zdarma. Koná se v budově přírodovědecké fakulty, pouze v pátek od 9.00 do 15.00 a v Pevnosti poznání v pátek od 9.00 do 17.00 a v sobotu od 9.00 do 18.00.

Upozornění:

Pedagogický doprovod žáků je povinen se při příchodu do prostor veletrhu nahlásit u informačního stánku a seznámit se s provozním řádem akce, BOZP, PO a informacemi k GDPR. V hlavní budově přírodovědecké fakulty najdete informační stánek v přízemí u vchodu.

Součástí akce je i program „Den fascinace rostlinami“.

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého zve na tradiční popularizační akci „Den fascinace rostlinami“. Pro návštěvníky je připraven zajímavý program, který se dotkne rostlin, které lidem slouží jako potrava, představují každodenní součást našeho jídelníčku nebo jeho zpestření. Ukážeme také výživové alternativy v podobě řas, podíváme se, jak se živí rostliny samotné, a nahlédneme pod pokličku rostlinných biologů. Na programu nazvaném „Rostliny na talíři" se podílí Katedra botaniky PřF UP, Výzkumný ústav rostlinné výroby a Ústav experimentální botaniky AV ČR. Den fascinace rostlinami se uskuteční ve středu 22. května od 10:00 do 18:00 v prostorách botanické zahrady. Podrobnosti na www.garden.upol.cz.

Těšíme se na setkání – pojďte s námi poznávat svět vědy!

Mgr. Roman Chvátal

programový ředitel Pevnosti poznání

Fotografie (1)