Obrázek článku Evropská škola talentů v trojzemí

Akce se uskuteční ve dnech 8. – 11. srpna 2019 v  Mezinárodním centru setkávání St. Marienthal a je určena žákům středních škol z České republiky, Polska a Saska.

Akce je určena žákům/žákyním středních škol, kteří/které projevují velký zájem o přírodní vědy, matematiku, informatiku a techniku a zajímají se o to, jak probíhá výzkumná činnost u společnosti Fraunhofer. Při účasti na workshopech se očekává od účastníků/účastnic samostatný přístup k řešení problémů, chuť experimentovat a sestavit jednoduché vědecké přístroje, zájem o výměnu zkušeností  s ostatními účastníky. Počítá se s diskuzí, během které budou moci účastnice/účastníci pokládat otázky vědeckým pracovníkům. Workshopy budou zaměřeny na matematiku, hry a strojové učení, hackerství, optické experimenty a ochranu životního prostředí. Komunikačním jazykem je němčina.

Od účastnic/účastníků se očekává velmi dobrá znalost německého jazyka. Účast na akci je zdarma. Akci organizuje Fraunhoferova společnost pro rozvoj aplikovaného výzkumu. Fraunhoferova společnost pro rozvoj aplikovaného výzkumu je německá výzkumná organizace, jedná se o největší organizaci v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje v Evropě.

Kontakt na Mezinárodním centrum setkávání St. Marienthal

Ostritz (Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal, St. Marienthal 10, 02899 Ostritz-St. Marienthal, e-mail: info@ibz-marienthal.de)

Více informací na webových stránkách akce.

Předběžný program

Podmínky účasti

Přihlašovací formulář

Za organizátory Evropské školy talentů v trojzemí

Mgr. Daniel Kubát
Ministerský rada | Ministerialrat
Oddělení bilaterální a multilaterální spolupráce |  Unterabteilung für bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit
Odbor mezinárodních vztahů  | Abteilung für Internationale Beziehungen
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1