Írán: Opravdu nebezpečný?

Přijďte v pátek 24. 3. 2017 v 17.00 hodin do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí na přednášku Mgr. Jana Husáka o tom, jak se žije a cestuje v zemi, která má u nás tak neblahou pověst.

Spolu s Honzou Husákem navštívíte hlavní město Teherán, objevíte pohádkový Śiráz i starobylou Persepoli, prastarý Jazd, velkolepý Isfáhán i pouštní Kašán.

Více informací naleznete na webových stránkách Muzea regionu Valašsko.

Na shledanou s Vámi se těší

pracovníci zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.