Jsme podle DNA příbuzní s Neandrtálci a křížili jsme se s nimi?

Na tuto a mnohé další otázky odpověděla přednáška RNDr. Pavla Lízala, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Přednáška doktora Lízala byla určena studentům semináře z biologie a historie předmaturitního a maturitního ročníku. Posluchači se dozvěděli základní informace o paleogenetice člověka, metodách výzkumu a analýzy DNA, možnostech kontaktu moderních lidí a Neadrtálců a mnohém dalším. Další přednáška je připravena na červen, kdy biologové ze třetího ročníku budou mít možnost seznámit se s využitím genetické rozmanitosti člověka při studiu historických osobností či využití DNA k určení příjmení a vzhledu hledané osoby.

Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (4)