Masarykova univerzita nabízí studentům zapojení  do projektů

MUNI v Brně umožňuje středoškolským studentům účast na výzkumných a vývojových projektech v oblasti chemických a biologických věd.

Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.

Na Vaše zapojení do výzkumu se těší

prof. Jaroslav Koča, doc. Radka Svobodová a Dr. Tomáš Raček

Národní centrum pro výzkum biomolekul

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Kamenice 5

625 00 Brno-Bohunice

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Biologické a chemické projekty na MUNI v Brně
Dokument PDF
775.74 kB