Obrázek článku Den otevřených dveří Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Akce se uskuteční v sobotu 12. ledna 2019 v hlavní budově FF UK na náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. 

Zájemci o studium se zde dozvědí vše ohledně přijímacího řízení i studia jako takového. Kromě přednášek o všech otvíraných bakalářských a magisterských oborech se můžete těšit i na prezentace studentských spolků nebo na studentskou kavárnu, kde si uchazeči budou moci neformálně promluvit se současnými studenty různých oborů.

Harmonogram celého dne je k dispozici na webu ff.cuni.cz. Je založena také událost na Facebooku.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Hana Bednářová

Vedoucí Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů děkanátu

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

E: hana.bednarova@ff.cuni.cz

T: + 420 221 619 377, M: + 420 734 367 963

W: ff.cuni.cz