Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy otevřela nový interdisciplinární studijní obor

Obor Chemie a fyzika speciálních materiálů by mohl být zajímavý pro studenty, kteří mají dobrý vztah k fyzice i k chemii a chtěli by dělat něco, co má velký přesah do aplikačního využití.

Více informací naleznete v přiloženém souboru a na webu Přírodovědecké fakulty UK.

Daniel Nižňanský
Tel.: +420 221 95 1246
E-mail: daniel.niznansky@natur.cuni.cz

Katedra anorganické chemie
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Hlavova 8, 128 43 Praha 2
www.natur.cuni.cz

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Chemie a fyzika speciálních materiálů
Dokument PDF
719.72 kB